رویدادنگار
حجت الاسلام علی‌اکبری: با این نکته زندگی‌مان دگرگون می‌شود

خیمه احباب: سلسله جلسات اخلاق تشکیلاتی

۰۰:۰۰
حجت‌الاسلام دکتر زندیه: اخلاق تشکیلاتی یک مسئله فردی نیست

خیمه احباب: سلسله جلسات اخلاق تشکیلاتی

۰۰:۰۰