ارتباط با ما

دفتر اعزام مبلغ

پست الکترونیک

info@emobaleq.ir

شماره تماس

۰۲۱-۸۸۳85811

آدرس

تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)