ارتباط با ما

دفتر اعزام مبلغ

پست الکترونیک

info@emobaleq.com

شماره تماس

۰۲۱-۸۸۳۷۰۱۴۱

آدرس

تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)