ارتباط با ما

مرکز تبلیغ دانشگاه امام صادق (ع)

پست الکترونیک

info@emobaleq.ir

شماره تماس

021-88385811

آدرس

تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)