استاد حجت الاسلام دکتر حسین سوزنچی

پل های ارتباطی

حجت الاسلام دکتر حسین سوزنچی

سابقۀ علمی:

هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) - مدیر گروه مطالعات خانواده دانشگاه باقرالعلوم (ع)

کارشناسی و کارشناسی ارشد: دانشگاه امام صادق (ع)؛ رشتۀ الهیات، گرایش فلسفه و کلام اسلامی

دکتری: دانشگاه تربیت مدرس؛ گرایش حکمت متعالیه

عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد: بررسی رویکرد استاد مطهری نسبت به سنت و تجدد در حوزۀ اندیشه دینی

عنوان رساله دکتری: بررسی انتقادی مساله «تشکیک وجود» در حکمت متعالیه

دارای بیش از 50 اثر مکتوب

طلبه درس خارج فقه و اصول

استاد حوزه و دانشگاه

سابقۀ اجرایی:

کارشناس گروه دینی دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی (وزارت آموزش و پرورش) ۱۳۷۸-۱۳۸۴

کارشناس‌مسئول گروه دینی دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی (وزارت آموزش و پرورش) از سال ۱۳۸۴-۱۳۸۷

کارشناس کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۳۸۷-۱۳۹۱

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری (سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش) بهمن ۱۳۹۹- مرداد ۱۴۰۰