محتوای مسابقه کتابخوانی
معرفی کتاب تفسیر سوره ممتحنه

عکس‌نوشته‌های کتاب «تفسیر سورۀ ممتحنه»

مسابقه کتابخوانی تفسیر سوره ممتحنه

مسابقه کتابخوانی «تفسیر سورۀ ممتحنه» برگزار شد

ماه مبارک رمضان یک فرصت خوب و استثنایی برای انس بیشتر با قرآن کریم این راهنمای کامل زندگی است. به همین خاطر مرکز تبلیغ، دارالقرآن و انجمن علمی - دانشجویی معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) تصمیم ...
مسابقه کتابخوانی ترجمۀ الغارات

مسابقه کتابخوانی «ترجمۀ الغارات»

معرفی کتاب ترجمه الغارات کتاب «ترجمۀ الغارات» نوشتۀ ابراهیم بن محمد ثقفی و ترجمۀ سیدمحمود زارعی است. نشر بیان معنوی این کتاب را منتشر کرده است. کتاب، روایت‌گرِ سال‌های روایت‌ نشده از حکومت امیرالمومنین (ع) است؛ سال‌هایی که به «دورۀ ...
مسابقه کتابخوانی تفسیر سوره ممتحنه

مسابقه کتابخوانی «تفسیر سوره ممتحنه»

ماه مبارک رمضان یک فرصت خوب و استثنایی برای انس بیشتر با قرآن کریم این راهنمای کامل زندگی است. به همین‌خاطر مرکز تبلیغ دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری دارالقرآن و انجمن علمی-دانشجویی معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه به ...