محتوای دکتر سیدطباطبایی
سلسله‌نشست‌های مسئله‌شناسی در بیانات رهبری

گزارش اولین نشست «مسئله‌شناسی در بیانات رهبری»

اولین نشست از سلسه‌نشست‌های «مسئله‌شناسی در بیانات رهبری» در روز چهارشنبه ۱۲ بهمن‌ماه در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد. در این نشست دکتر سیدطباطبایی به طرح مباحثی پیرامون «مسئله» پرداخته و اهمیت بحث نظام مسائل در اندیشه و بیانات رهبر معظم انقلاب را تبیین کردند.