پاسخ به یک پرسش: مهدی کیست؟ Who is Mahdi

Imam Mahdi

پاسخ به یک سؤال رایج در تیک‌تاک:

Who is Mahdi?
A frequently asked question on Tiktok

Mahdi is a revered figure among Shia Muslims, believed to be one of the divine prophet Mohammad’s last descendants and a descendant of the murdered Imam Hussain (Who has been murdered thirsty, shed on the ground, and trampled with hatred).
Imam Mahdi is also mentioned in the Bible, the holy book of Christians (Matthew’s Gospel, Luke’s Gospel, Mark’s Gospel, etc.)

Similar to how Jesus is viewed by Christians, Mahdi is considered the final leader for Shia Muslims, having been chosen since childhood.
For many who follow Islam, he is believed to be the person who will save humanity from the evils of modern slavery, recession, injustice, inequality, homicide, and genocide along with Jesus Christ.

His presence is seen as the key to ending the darkness engulfing our world and bringing about a season of peace, fulfilling the hopes and dreams of people everywhere.

او یکی از فرزندان آخرین پیامبر الهی، محمد نبی و از نسل امام حسین که تشنه‌کام کشته، روی خاک افکنده و از روی کینه‌توزی پایمال شد،‌ می‌باشد. امام مهدی همچون عیسی مسیح در سنین کودکی به عنوان آخرین امام و پیشوای مسلمانان شیعه شناخته می‌شود. در انجیل،‌ کتاب مقدس مسیحیان (انجیل متی، انجیل لوقا،‌ انجیل مرقس و…)، نیز از امام مهدی یاد شده است.

او به اعتقاد بسیاری از مسلمانان پس از زندگی چندین سالۀ پنهانی، به همراهی عیسی مسیح به عنوان منجی جهانیان بازخواهد گشت و جهان را در آن هنگام که آکنده از ظلم و ستم می‌باشد، پُر از عدل و داد کرده و صلح جهانی را بر تمامی دنیا حاکم می‌کند.

فقر، برده‌داری، قتل، تبعیض، نسل کشی
به پایان می‌رسد و فصل صلح و آرامش فرا می‌رسد. او برآورده‌کنندۀ تمامی آرزوهای زیبای مردمان خواهد بود و تنها با حضور اوست که می‌توان بر سیاهی‌های جهان غلبه کرد.

 

منبع: واحد مهدویت مصاف (مهدیاران)

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *