محتوای هسته فقه و رفتار اسلامی
مقابله قانونی با حجاب نامناسب

تأملی درخصوص مقابله قانونی با حجاب نامناسب

درخصوص بحث مقابله با بدحجابی که موضوع مهم این روزهای ماست، دو سوال اصلی وجود دارد: ۱. اصل این مقابله قانونی در برابر بدحجابی درست است یا نه؟ ۲. این مقابله به چه نحوی انجام بشود؟ به نظر می‌رسد بتوان ...
لازمه جهاد تبیین

مهم‌ترین لازمۀ جهاد تبیین که از آن غفلت می‌کنیم چیست؟

بعد از شنیدن فرمان جهاد تبیین از سوی رهبری، انگاره‌های متفاوتی در ذهن دغدغه‌مندان و عموم مردم و حتی ضدانقلاب شکل گرفت. برخی گمان می‌کردند که جهاد تبیین یعنی این که باید در یک جای عمومی حاضر شوند و توجه رهگذران را جلب کنند تا با به زبان آوردن گزاره‌هایی مهم بتوانند بلکه حتی یک شبهه از دل یک نفر بیرون کنند. برخی که با شبکه‌های ارتباط جمعی مانند اینستاگرام و... بیگانه بودند، وارد شدند و برخی فعالیتشان را بیشتر کردند.
نشست راهکارهای اصلاح رفتار از منظر آموزه‌های اسلامی

گزارش اولین نشست هسته فقه و رفتار اسلامی با موضوع «راهکارهای اصلاح رفتار از منظر آموزه‌های اسلامی»

این جلسه مورخ دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ در سالن شهید مطهری دانشگاه امام صادق (ع)، با حضور تعدادی از دانشجویان در دو قالب حضوری و مجازی و با ارائه دکتر سجاد مهدی‌زاده برگزار شد.