محتوای تبلیغاتی

شامل ۳۰ فراز زندگی‌ساز برای تبلیغ در ۳۰ روز ماه رمضان
بر اساس کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن شامل ترجمه تدبری و تمثیل خلاصه‌ای | مناسب عموم دغدغه مندان

 

برای دانلود کلیک کنید.

یادداشت‌های نخبگانی با قلمی علمی‌تر از متن عمومی تبلیغی برای همراه سازی و اقناع نخبگان حوزوی و دانشگاهی برای کنشگری متناسب حول ۳۰ مفهوم زندگی‌ساز | مناسب برای اساتید دانشگاه و دانشجویان و…

 

برای دانلود کلیک کنید.

طرح درس مناسب برای نوجوانان متشکل از مواد سخن در قالب‌های مختلف ارائه مانند مسابقه، شعر و … به صورت مشارکتی | مناسب معلمان و مربیان و…

 

برای دانلود کلیک کنید.

طرح درس مناسب برای کودکان متشکل از مواد سخن در قالب‌های مختلف ارائه مانند مسابقه، شعر و … به صورت مشارکتی به همراه پیک کودک شامل رنگ‌آمیزی و بازی و شعر و داستان و … | مناسب والدین، مربیان مهد کودک و…

 

برای دانلود کلیک کنید.

۳۰ منبر اختصاصی برای مبلغین برای ۳۰ روز ماه مبارک رمضان | مناسب طلاب و روحانیون و…

 

برای دانلود کلیک کنید.

همراه با مسابقه و رنگ‌آمیزی و شعر و داستان و بازی و … | مناسب کودکان

 

برای دانلود کلیک کنید.