استاد حجت الاسلام دکتر نورالدین زندیه

پل های ارتباطی

حجت الاسلام دکتر نورالدین زندیه

سابقه علمی:

عضو هیئت علمی دانشکدۀ الهیات دانشگاه امام صادق (ع)

فارغ‌التحصیل رشتۀ الهیات، گرایش قرآن و حدیث

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری: دانشگاه امام صادق (ع)

مدرس درس «تدبر و تفسیر در قرآن»

مدرس درس «سیرۀ معصومین و تاریخ تحلیلی اسلام»

متولد سال 1356

ورودی سال 1376

 

سابقۀ اجرایی:

مسئول مرکز تبلیغ دانشگاه امام صادق (ع)

استاد هستۀ «قرآن کریم»