استاد حجت الاسلام دکتر نورالدین زندیه

پل های ارتباطی

حجت الاسلام دکتر نورالدین زندیه

سابقه علمی:

عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق (ع)

فارغ‌التحصیل رشته الهیات گرایش قرآن و حدیث

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری: دانشگاه امام صادق (ع)

مدرس «تدبر و تفسیر در قرآن»

متولد سال 1356

ورودی سال 1376

 

سابقه اجرایی:

مسئول دفتر اعزام مبلغ

استاد هادی هسته «رفتار و گرایش اسلامی»