استاد دکتر مهدی محمدزاده

پل های ارتباطی

دکتر مهدی محمدزاده

مهارت ها

تولید محتوا 89
وردپرس 90
فتوشاپ 80
وبمستری 90
زبان 65