استاد دکتر محمدعلی فائضی

پل های ارتباطی

دکتر محمدعلی فائضی

سابقه علمی:

فارغ‌التحصیل رشته فرهنگ و ارتباطات

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری: دانشگاه امام صادق (ع)

متولد سال 1374

ورودی سال 1392

 

سابقه اجرایی:

جانشین دفتر اعزام مبلغ

استاد هادی هسته «جامعه و فرهنگ»

مهارت ها

وردپرس 80