استاد دکتر محمدطیب صحرایی

پل های ارتباطی

دکتر محمدطیب صحرایی

مهارت ها

تولید محتوا 90
فتوشاپ 100
html/css 100
وردپرس 90