محتوای صهیونیست

فرار دسته‌جمعی | طوفان الاقصی

آیه‌ی ۲ سوره مبارکه‌ی حشر به ماجرای اخراج بنی نضیر از مدینه اشاره دارد. قبیله‌ای از یهود که ابتدا با پیامبر پیمان بستند که با مسلمین نجنگند؛ اما بعد از شکست در بدر به سمت کافران متمایل شدند و با ...