محتوای امام

شیعه در دوران غیبت امام زمان | طوفان الاقصی

حضرتِ پدر زنی که شوهرش مرده بود و از او پسربچه‌ای داشت، دیگر ازدواج نکرد به این امید که پسرش بزرگ میشود و حامی او خواهد بود؛ اما متوجه شد که آن پسربچه بسیار نحیف و ضعیف است و از ...