محتوای الغارات
ترجمه الغارات

عکس‌نوشته‌های کتاب «ترجمۀ الغارات»

 
مسابقه کتابخوانی ترجمۀ الغارات

مسابقه کتابخوانی «ترجمۀ الغارات»

معرفی کتاب ترجمه الغارات کتاب «ترجمۀ الغارات» نوشتۀ ابراهیم بن محمد ثقفی و ترجمۀ سیدمحمود زارعی است. نشر بیان معنوی این کتاب را منتشر کرده است. کتاب، روایت‌گرِ سال‌های روایت‌ نشده از حکومت امیرالمومنین (ع) است؛ سال‌هایی که به «دورۀ ...