محتوای تک نشست
الگوی رفتار اسلامی

نشست «الگوی رفتار اسلامی»

معرفی نشست نشست «الگوی رفتار اسلامی» توسط هسته فقه و رفتار اسلامی به منظور بررسی مسائل پیرامون حوزه رفتار و سبک زندگی با توجه به آموزه‌های دین مبین اسلام شکل گرفته است. موضوع این نشست «راهکارهای اصلاح رفتار از منظر ...
مسئله شناسی رهبری

نشست «مسئله‌شناسی در بیانات رهبری»

فهم مسئله، اولین گام در هر نوع سیاستگذاری و برنامه‌ریزی محسوب می‌شود. در حوزۀ فرهنگ، شناسایی و صورت‌بندی مسائل بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر از سایر حوزه‌ها است. از این رو یافتن مسئله و اولویت‌بندی میان مسائل از چالش‌های فعالان فرهنگی، اجتماعی ...