محتوای هسته معارف انقلاب اسلامی
اتحاد ملی

انقلابی که شروع شده است؛ ضرورت وظیفه‌شناسی برای پیشبرد انقلاب اسلامی

یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت حرکت انقلابی ۵۷ را می‌توانیم مسئولیت‌پذیری (تکلیف‌گرایی) بدانیم. نباید فراموش کنیم که حرکت انقلابی در بهمن سال ۵۷ اولین مرحله از انقلاب اسلامی بوده است و ما مراحل دیگری را همچون دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی پیش رو داریم که برای رسیدن به آن مراحل باید به مسئولیت‌پذیری (تکلیف‌گرایی) توجه کنیم.