گزارش دهی

محورهای گزارش به شرح زیر می‌باشند.

در این ۳۰ روز از این محورها غافل نشوید.

۱- ایده‌های خلاقانه تبلیغی
۲- تجارب شخصی
۳- مکان‌های تبلیغ
۴- نوع مخاطبان تبلیغ
۵- حدود تعداد مخاطبان
۶- عکس از برنامه‌های تبلیغی شما
۷- بازخورد مخاطبان ( اگه تونستید ازشون بازخورد بگیرید )
۸- پیشنهاد های شما برای تبلیغ