محتوای مفاتیح الجهاد
مفاتیح الجهاد 6

گزارش دوره «مفاتیح الجهاد ۶»

دوره مفاتیح الجهاد دفتر اعزام مبلغ هر ساله با دغدغه هماهنگ کردن و هم‌افزا کردن هرچه بیشتر فعالیت‌های فرهنگی سطح کشور برگزار می‌شود. این دوره درصدد است با بیان منظومه فکری مقام معظم رهبری در محورهای مختلف برای فعالیت‌های فرهنگی گوناگون سطح کشور تولید محتوای غنی، عمیق و در حین حال روان و ناظر به مسائل مخاطبان تولید کند.