محتوای دفاع مقدس
شهید دانشمند چمران

شهید چمران؛ دانشمندی با ایمانی عاشقانه

الگوی ما دانشمندی است با ایمانی عاشقانه؛ مردی از جنس حضور 31 خرداد سالگرد شهادت مردی عجیب است. فردی که رهبری، زندگی او را این چنین روایت می‌کند: «این شهید یک دانشمند بود؛ یک فرد برجسته و بسیار خوش‌استعداد بود. ...

مثل چمران؛ مجموعه سه قسمتی از زندگی شهید چمران

مجموعه مثل چمران به سه برهه مهم زندگی شهید مصطفی چمران می‌پردازد. شما می‌توانید این مجموعه را در این صفحه تماشا بفرمایید.