محتوای سایر

سعید سیاح طاهری؛ شهیدی که فعال فرهنگی بود.

از شهید سعید سیاح طاهری چه می‌دانیم؟ شهید پاسدار مدافع حرمی که به معنای واقعی، «فعال فرهنگی» بود! نبرد در جهاد نظامی سعید سیاح طاهری سال ۱۳۳۶ در آبادان متولد شد. در نوجوانی در مبارزه علیه رژیم پهلوی فعال بود ...